โครงการสำคัญของโรงเรียนบ้านเพิกฯ

โครงการ PLC บูรณาการกับกระบวนทางวิทยาศาตร์ 5 ขั้นตอน (Active Learning) และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ-PLC

ภาพประกอบโครงการ

Link Download เอกสาร

โครงการ PLC บูรณาการกับกระบวนทางวิทยาศาตร์ 5 ขั้นตอน (Active Learning) และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (24 downloads)

โครงการยกระดับขยับสี O-NET เป็นเลิศ

โครงการยกระดับขยับสี

ภาพประกอบโครงการ

Link Download เอกสาร

โครงการยกระดับขยับสี O-NET เป็นเลิศ  (44 downloads)

โครงการต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน  ระดับประเทศ

โครงการต้นแบบสหกรณ์

ภาพประกอบโครงการ

Link Download เอกสาร

โครงการต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ  (25 downloads)

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพประกอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

Link Download เอกสาร

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  (25 downloads)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *