งานนโยบาย

การประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

การประชุมทางไกลไกลภารกิจของสพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเอกสารเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้<<<<<<<<