ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก

1030200532

รหัส Smis 8 หลัก

30010137

รหัส Obec 6 หลัก

200532

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)

บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)

 banperg school

ที่อยู่

หมู่ที่   12   บ้านบ้านเพิก

ตำบล

หลุมข้าว
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์30160
ระดับที่เปิดสอนอนุบาล – ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้งพ.ศ. 2505
E-mailbanpergschool@gmail.com
Web Sitehttp://www.bpschool.ac.th

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:36:20 น.)