โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)

“ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)”