กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0807936015
อีเมล์ : auto4@hotmail.com