การประถมศึกษา

นางอำพร ใจวัน
ครู คศ.3
หัวหน้าการประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางคนึงนิจ จันทร์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเอมอร วงค์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุชารินทร์ อินทรวิศิษฐ์
ครูอัตราจ้าง

ปริญญา
ครู คศ.1

นางนรรัตน์ ยาใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0808528029

นางวนาลี แสงจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5