กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอภิชัย กันทาหอม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0802739049
อีเมล์ : pluagao@gmail.com