คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0871740447