: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
    .

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  :  Welcome  To Bangpleeratbamrung  WorldClass  Standard  School

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์(Vision)

          โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) โดยบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผู้เรียนมีศักยภาพความเป็นพลโลกตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนสามารถดำรงชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากลอย่างมีความสุขในสังคมโลก

 

พันธกิจ (Mission)

1.       จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.       บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) โดยอิงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA: Thailand Quality Award) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการเพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก

3.       จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.       กำหนดแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์และหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

5.       พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลโลก(World Citizen) คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล

 

 
 
นายสมเจต พูลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 43.241.57.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,031,718
 

 
: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
154 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel : 02 7511504-7  Fax : 02 7511504-7 ต่อ 108
Email : webbpschool@gmail.com