ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
หมู่ที่ 3 ถนนแม่สะเรียง-แม่หาร   ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 0871740447
Email : banphaepittaya.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน