รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
หมู่ที่ 3 ถนนแม่สะเรียง-แม่หาร   ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 0871740447
Email : banphaepittaya.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :