โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)รับการตรวจ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ปี 2562 โดย นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Read more