ผู้อำนวยการวิรัช กลิ่นพยอม จัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผล เรื่อง “สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณห้องประชุมจามจุรี รร.บ้านเพิกฯ

Read more