สารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
1
4
7
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
36
32
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
43
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560