สารสนเทศ

ชั้นชายหญิงรวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0221
อนุบาล 23471
อนุบาล 36391
รวมอนุบาล99183
ประถมศึกษาปีที่ 1 1341
ประถมศึกษาปีที่ 24261
ประถมศึกษาปีที่ 348121
ประถมศึกษาปีที่ 42131
ประถมศึกษาปีที่ 583111
ประถมศึกษาปีที่ 693121
รวมประถม2820486
รวมทั้งหมด3729669


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

รายชื่อนักเรียน คลิกที่นี่