ผู้บริหาร


นายวิรัช กลิ่นพยอม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ